CV

Agronomstudent, föreläsare, djurskötare och volontär.
Vad väntar härnäst?

Erfarenheter

Föreläsare
SLU Studentpool
maj 2016 – nu (pågående) Uppsala, Sverige

Föreläser om lantbruk och livsmedelsproduktion för främst gymnasieskolan. SLU Studentpool är en studentdriven organisation som är knuten till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Som föreläsare har jag deltagit i internutbildning i både pedagogik och presentationsteknik. Regelbundet hålls också intern fortbildning för att säkerställa att vi föreläsare är uppdaterade inom aktuella ämnen så att en hög kvalité på undervisningen kan garanteras.

 

Studentkommunikatör
Swedish University of Agricultural Sciences
september 2013 – nu (pågående) Uppsala, Sverige

Arbetar som studentkommunikatör med den främsta arbetsuppgiften att vara en bra ambassadör för SLU. Detta uppnås genom att delta i mässor för gymnasieelever och branschmässor samt att ta emot intresserade och visa upp utbildningen och SLU.

 

Praktikant
LRF Kött
juni 2016 – juni 2016, Stockholm, Sverige

Inom kursen Kvalificerad Agronompraktik tillbringade jag juni månad på LRF Kött. Den främsta arbetsuppgiften var att ta fram ett material till lantbrukare som är intresserade av att börja med försäljning av köttlådor direkt till konsument. Det resulterade i en informativ text med saker att tänka på innan försäljningen påbörjas, till exempel hur beställning, leverans och samarbetet med slakteriet ska fungera. Det finns också tips på marknadsföring och försäljning. Sedan genomförde jag även tre skrivna intervjuer med lantbrukare som har en etablerad försäljning och en film med en fjärde lantbrukare. Allt finns publicerat på LRF Kötts här.

 

Ordförande Husdjursrådet
Ultuna Studentkår
september 2015 – december 2015, Uppsala, Sverige

Husdjursrådets främsta uppgift är att studiebevaka för programmen Husdjursagronom, Husdjursvetenskap, Animal Science samt Etologi och djurskydd på SLU. Detta för att försäkra att den goda kvalitén på utbildningarna består. Husdjursrådet anordnar även andra roliga och lärorika aktiviteter för studenterna, under hösten 2015 blev bland annat en ekonomikurs i samarbete med LRF Konsult för att öka studenters kunskap i praktisk lantbruksekonomi.

 

Djurskötare
Ekholmen
juni 2015 – augusti 2015, Mellerud, Sverige 

Arbetade som djurskötare i en medelstor besättning med ekologiska mjölkkor där de främsta arbetsuppgifterna var att mjölka, samt daglig skötsel av kalvar och ungdjur. Ett lärorikt arbete som gav stor förståelse för mjölkbönders tuffa situation vid den tidpunkten. Arbetade själv under större delen av sommaren vilket krävde ett stort ansvar och förmåga att planera och prioritera.

 

Djurskötare
Dalslands Gris AB
juni 2013 – augusti 2013, juni 2014 – augusti 2014, Mellerud, Sverige

Arbetade som djurskötare vid en satellit till en suggpool. De främsta arbetsuppgifterna var daglig skötsel av suggor med smågrisar samt avvanda tillväxtgrisar. Ansvarade för grisningar själv under fler helger. Arbetet gav en god inblick i svensk grisproduktion och krävde förmåga att anpassa sig efter alla de situationer som kan uppstå då djur är en del av arbetet.

 

Ordförande Ungdomssektionen
Melleruds Ridklubb
februari 2009 – februari 2012, Mellerud, Sverige

Startade upp ungdomssektionen och satt som ordförande under tre år. Satt under samma tidsperiod som ledamot i ridklubbens styrelse. Anordnade en mängd tävlingar, luciatåg och ponnyridningar. Anordnade även en del större aktiviteter så som en resa till Göteborg Horse Show och en tjejkväll med fokus på hur unga tjejer behandlar varandra i stallet. Arbetet en god inblick i hur en styrelse fungerar samt alla de utmaningar och fördelar med ideellt arbete.

Utbildning

Sveriges lantbruksuniversitet
Husdjursagronom
2012 – 2017

 

Strömkullegymnasiet 
Naturvetenskapsprogrammet/Naturvetenskap
2008 – 2011

Volontärarbete

Volontär
Tasikoki Wildlife Rescue Center
januari 2012, Manado, Indonesien 

Arbetade som volontär på ett center där vilda djur som räddats från fångenskap eller undan smuggling togs om hand och rehabiliterades med målsättningen att kunna återvända till det vilda. De främsta arbetsuppgifterna var daglig skötsel och berikning. Träffade och jobbade med volontärer från flera olika länder.